Sundhed og Motion

Danskernes jagt på sundhed går gennem fitnesscentret

Sundhed er lig med motion

Jagten på sundhed er altomfattende, og vi ser i disse år en stærkt stigende interesse for sundhed, aldrig er vi danskere blevet bombaderet med flere sundhedsrelaterede informationer, og aldrig har der været større forvirring, for hvilken vej til sundhed er den rigtige? Det er lige meget hvilket medie man åbner, så overvældes man af sundhedsinformationer og råd, og ofte synes disse råd at stikke i vidt forskellige retninger og til tider fremstå direkte modstridende.

Ifølge nogle eksperter er plantebaseret kost den eneste vej til sundhed, mens andre eksperter fremfører, at et proteinrigt og kulhydratfattigt kost er sammenstemmende med sundhed.

Når det kommer til sundhed synes der dog blandt alle eksperter at være enighed om én ting; motion er sundt. Alle er således enige om at det at bevæge kroppen og få pulsen op giver plus point på sundhedskontoen. Og flere og flere danskere dyrker også diverse former for motion på ugentligt basis.

 

Danskernes idræts- og motionsvaner ændrer sig

Befolkningsundersøger viser, at voksne danskers idræts- og motionsvaner har ændret sig drastisk siden 1964. Vi ser en tydelig stigning i aktive voksne, samtidig med at rammerne for danskernes motion ændrer sig. Undersøgelser viser, at foreningsanden af den samlede befolkningsadel har ikke kunnet følge med den gennerelle udvikling i danskernes idræts- og motionsvaner. Væksten i aktive dansker har nemlig først og fremmest fundet sted uden for idrætsforeningerne.

 

Forenings-, kommerciel- og selvorganiseret motionsaktiviteter

Overordnet set kan man placere danskernes idræts- og motionsaktiviteter i tre grupper; foreningsaktiviteter, kommercielle aktiviteter og selvorganiserede motionsaktiviteter. Til den kommercielle motionsaktivitet hører de kommercielle fitnesskæder, fx Fitness World og SATS, som tilbyder danskerne træning i kommercielle centre.

Væsken i antallet af kommercielle fitnesscentrer er stærkt stigende, således ses næsten en fordobling af antallet af kommercielle fitnesscentre i Danmark i perioden fra 2007 til 2013.

 

Foreningsidrætten var svære kår

Danskernes kærlighed til de kommercielle centre med det store udbud af forskellige aktiviteter og store fleksibilitet har betydet at foreningens idrætten har svære kår. Danskerne vælger i højere og højere grad de kommercielle aktiviteter, og det går ud over foreningsidrætten. Men mange mener dog, at det stadig er værd at huske på, at der er ting som foreningsidrætten kan tilbyde, som man ikke finder i de kommercielle fitness centre; og det er det sociale aspekt.

Inden for foreningsidræt indgår de idrætsaktive i forpligtende sociale fællesskaber, hvilket har stor betydning, ikke kun for glæden ved at dyrke motion og motivationen, men også for livskvaliteten. Det at være en del af et hold giver glæde og en følelse af samhørighed, hvilket man ikke opnår på samme måde som bruger af et kommercielt center.

There are no comments yet

Why not be the first

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *